Bestuur


Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit vier leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.


VoorzitterHenk van Reeven06-30418460
1e SecretarisKees Post0314-332722
2e SecretarisLineke Flokstra0314-394446
Penningmeester Kees Post | tijdelijk0314-332722
Algemeen bestuurslidEileen Gordijn06-45426224
AdviseurElske te Lindert