Meer weten?Adres Catharinakerk

Simonsplein 25
7001 BM Doetinchem

Vrienden Catharinacantorij

Corry Post → 0314-332722

Dagelijks bestuur

VOORZITTER
Henk van Reeven → 06 3041 8460
1e SECRETARIS
Kees Post → 0314-332722
2e SECRETARIS
Lineke Flokstra → 0314-394446
PENNINGMEESTER
Kees Post → 0314-332722

Informatie

Kees Post → 0314-332722