Geschiedenis


De Stichting Cantate werd opgericht in 2000. Alhoewel de doelstellingen van de Stichting wel wat algemener geformuleerd waren, richtte de Stichting zich tot 2017 vooral op financiële ondersteuning voor speciale uitvoeringen van de cantorij (zgn. cantatediensten) meestal ingebed in een eredienst. De doelgroep bestond vooral uit kerkgaande gemeenteleden.

De activiteiten van de stichting Cantate waren tot dan toe vooral intern gericht en ook de de financiering van de Stichting was daar volledig aan gerelateerd: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

De samenleving, en de rol en positie van de kerk daarin, verandert; steeds minder mensen bezoeken de wekelijkse erediensten. Maar ook in een samenleving waarin kerkgang steeds minder vanzelfsprekend wordt, is er behoefte aan bezinning en verdieping, verlangen naar verbinding en het

samen delen van vreugde en verdriet. Misschien zelfs wel meer dan ooit tevoren.

De stichting Cantate speelt hierop in door zich, naast haar oorspronkelijke, intern gerichte activiteiten, steeds meer ‘naar buiten’ te richten; naar de samenleving als geheel, waarbij steeds voor ogen staat dat alle activiteiten die in dit kader vanuit de Stichting Cantate worden ontwikkeld of ondersteund, passen binnen het uitgangspunt: zingeving voor de gehele Doetinchemse gemeenschap.

De Catharinakerk in het hart van Doetinchem is de centrale plaats waar of van waaruit alle activiteiten van de Stichting Cantate plaatsvinden. 

Om aan deze ontwikkelingen concreet vorm en inhoud te kunnen geven, zijn in 2017 de statuten van de Stichting Cantate hierop aangepast.