Muziek in de Stad


Onder het motto Muziek in de Stad worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat. 

Iedereen is welkom, ook – en misschien wel juist – degenen voor wie de weg naar de kerk niet (meer) vanzelfsprekend is. Daarom is de toegang vrij.

De Stichting Cantate organiseert jaarlijks in samenwerking met Catharina Spiritueel drie bijzondere muzikale momenten; een prachtige uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi op Stille Zaterdag, het Allerzielenconcert  in november en in december Kerstmuziek in de Stad.