Privacy


Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Wij ontvangen persoonsgegevens via ons contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het daartoe beoogde doel en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens, zowel technisch als organisatorisch.

U heeft het recht verstrekte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en over te dragen. We kunnen u informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan.